Zahradní architektura

Úvodní schůzka

Projekty zahrad rodinných domů u novostaveb i rekonstrukce starých zahrad provádím tímto, osvědčeným způsobem. Nejprve je nutné přijet k Vám na zahradu. Zahradu zaměřím, zaměřím též všechny stávající prvky v zahradě, které chcete ponechat (studna, stávající dřeviny,..) Promluvím s Vámi o Vašich představách a na základě této úvodní konzultace vznikne první návrh – studie.

Studie

Studie je prvotní řešení plochy zahrady. Ve studii řeším základní rozmístění aktivit, tedy kde bude například altán, kde bazén, jezírko, jaké tvary budou mít chodníky či keřové záhony. Takovou studii zpracovávám vždy ve dvou variantách a zhotovím též vizualizace. Vizualizace zpracovávám nejčastěji digitální, někdy ručně kreslené. Studii spolu zkonzultujeme, upravíme, dořešíme.

Osazovací plán

V další fázi navrhnu osázení zahrady, tedy konkrétní rostliny na konkrétní místa. Návrh osazovacího plánu bude zase mít vizualizace. Na společné schůzce si ukážeme návrh rostlin, včetně jejich fotek. Jakmile toto odsouhlasíte, lze zpracovat konečný projekt.

Projekt

Konečný projekt se skládá vždy z vytýčovacího plánu, osazovacího plánu a vizualizací. Dále může, dle situace, obsahovat další plány, jako výškový plán, řezy terénem, detaily altánu, plotů, jezírek, apod. 

Stavební prvky

Stavební prvky (altány, přístřešky pro auto, ploty,zdi,..) jsou vždy rozpracovány ve fázi studie. Budete tedy mít základní rozměry, materiály a vizualizace. Pokud si přejete přesné technické výkresy, je možné i ty dopracovat.

Jak dlouho trvá projekce?

Celkově tedy projektování vyžaduje  obvykle 4-5 společných schůzek a přibližně dva měsíce času. Po domluvě lze projekty zpracovat i ve výrazně rychlejším čase. 

Kdy zpracovávat projekt zahrady?

IlustraceIdeální dobou k začátku projektování zahrady je fáze hrubé stavby domu. V této chvíli jsou již jisté obrysy domu, ale zároveň máme dostatek času na případná technická řešení a zásahy do stavby (vývod vody, elektřiny,..).  Pokud máte zájem, můžu se podílet na projektování již ve fázi projektování domu. Pak můžeme doladit nejvhodnější umístění stavby a předejít případným budoucím komplikacím.