Zahrady pro radost s.r.o. - zahradní architektura

Nabídka

 • Projekty rodinných zahrad u novostaveb i u starší zástavby
 • Projekty rekonstrukcí starších zahrad
 • Projekty koupacích i okrasných jezírek

Pro obce

 • Projekty sadových úprav parků, parčíků, sídlišť, zelených ploch
 • Rekonstrukce historických zahrad
 • Projekty sadových úprav pro dotace z programu OPŽP
 • Projekty sadových úprav u veřejných budov, firem, průmyslových areálů
 • Projekty vesnické zeleně, návsí, Program obnovy vesnice
 • Projekty dětských hřišť
 • Hodnocení a inventarizaci stávající zeleně, včetně návrhu ošetření v etapách řešení
 • Posudky na stav dřevin s autorizačním razítkem
 • Podklady k povolení ke kácení dřevin, včetně stanovení ekologické hodnoty dřevin

Pro projektanty

 • projekty sadových úprav okolo komunikací, vodotečí
 • Hodnocení a inventarizaci stávající zeleně, včetně návrhu ošetření /pěstebních opatření/
 • Posudky na stav dřevin
 • Podklady k povolení ke kácení dřevin, včetně stanovení ekologické hodnoty dřevin
Vstupte

Ing. Lenka Hladíková

 

 • autorizovaný krajinný
  architekt
 • člen České komory
  architektů
 • projekční činnost
  od roku 1999